Blog

Zapraszam do zapoznania się z artykułami umieszczonymi na moim blogu.

 

 

Likwidacja przygotowana - "pre-pack" w upadłości konsumenckiej.

Prowadząc sprawy związane z upadłością konsumencką często spotykam się z pytaniami od Klientów czy syndyk prowadząc postępowanie upadłościowe musi sprzedać samochód, udział w nieruchomości i czy jest jakaś szansa, żeby nie dopuścić do tego, aby majątek dłużnika nie trafił kolokwialnie mówić w „ręce osoby trzeciej”.

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka - co warto o niej wiedzieć ?

Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  poprzedzone jest złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do właściwego Sądu Rejonowego wg miejsca zamieszkania dłużnika. We wniosku wskazuje się:

Czytaj więcej

Jak wyegzekwować alimenty zasądzone na dziecko

Jak wyegzekwować alimenty zasądzone na dziecko

Zgodnie z art. 133 § 1 krio    rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czytaj więcej

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - na co warto zwrócić uwagę.

Umowa o zakazie konkurencji

Coraz więcej pracodawców zawiera ze swoimi pracownikami tzw. "lojalkę" czyli umowę o zakazie konkurencji w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy (klauzula konkurencyjna). Umowa ta została uregulowana w Kodeksie pracy w Rozdziale IIA w art. 101 (1) - 101 (4) Kodeksu pracy. W niniejszym artykule skupimy się na umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Czytaj więcej

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego?

przymusowy urlop wypoczynkowy

Ostatnio dostaję wiele pytań od znajomych, którzy obawiają się, że w związku z obecną sytuacją w kraju wywołaną wystąpieniem koronowirusa będą zmuszeni pójść na urlop wypoczynkowy na polecenie swojego pracodawcy.

Czytaj więcej

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka - krok po kroku

Odrzucenie spadku

Patrząc z perspektywy zawodowej widzę, że coraz więcej Klientów nie wie, co ma zrobić, żeby odrzucić spadek w imieniu swojego małoletniego dziecka. Często przychodzą do mnie Klienci w celu przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia woli w imieniu małoletniego dziecka o odrzuceniu spadku, bowiem myśleli, że wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku jest jednoznaczne z tym, że spadek ten został odrzucony.

Czytaj więcej

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – co warto wiedzieć?

dozór elektroniczny

W związku z tym, że często Klienci zadają mi pytanie: „Pani Mecenas czy mogę starać się o bransoletkę?” postanowiłam przybliżyć Państwu temat dotyczący odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.
Co to jest dozór elektroniczny ?

Czytaj więcej

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - na co warto zwrócić uwagę

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389 – 390  Kodeksu Cywilnego.  Zgodnie z art. 389 k.c. w umowie przedwstępnej jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia określonej umowy. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Czytaj więcej

Rozwód - czyli co warto wiedzieć....

Rozwód

W pierwszej kolejności należy wskazać, że kwestie rozwodu reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy a w szczególności art. 56-58 krio.

Czytaj więcej

Nakaz zapłaty na rzecz Banku lub innych instytucji. Jak skutecznie wnieść sprzeciw?

przecięty banknot

Do napisania tego artykułu przekonała mnie ilość Klientów, którzy przychodzą do mnie z nakazami zapłaty zasądzającymi im określoną kwotę na rzecz Banku.

Czytaj więcej

Zastrzeżenia do protokołu, czyli co warto wiedzieć o art. 162 k.p.c.

sędzia

Wielu z Państwa, którzy występowali jako strona w procesie cywilnym czy to jako powód, pozwany czy wnioskodawca lub uczestnik przy pierwszym piśmie z sądu otrzymywali pouczenie w którym były wskazane przepisy z kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

Czytaj więcej

Odprawa pieniężna - komu przysługuje i co warto o niej wiedzieć.

Odprawa pieniężna

W obecnych czasach, kiedy koronawirus w sposób znacząco oddziałuje na gospodarkę naszego kraju a coraz więcej pracodawców rozwiązuje ze swoimi pracownikami umowy o pracę warto zwrócić uwagę na to jakie świadczenie przysługuje pracownikowi w związku z rozwiązaniem z nim umowy o pracę z przyczyn niezależnych od niego lub z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy.  Jednym z takich świadczeń jest odprawa.

Czytaj więcej