Mediacja

Mediacja to jedna z metod rozwiązywania sporu między dwiema osobami. Jej charakter jest poufny oraz dobrowolny. W mediacji uczestniczy bezstronny mediator, strony jednak samodzielnie dochodzą do porozumienia. Co istotne, mediacje są możliwe we wszystkich sprawach, w których według prawa można zawrzeć ugodę. Wszczęcie tego procesu jest natomiast niemożliwe w momencie przedawnienia sprawy.

Jeśli chodzi o tematy mediacji, mogą być one różne: sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, rozwód, separacja, spory sąsiedzkie itp.

Mediacje rozwód

Jakie są korzyści mediacji?

  • pozwalają na szybkie rozwiązanie sporu obu stronom. Jest to łatwy i niedrogi proces, dzięki któremu można dojść do porozumienia polubownego,
  • sprawiają, że łatwiej jest utrzymać wzajemne relacje,
  • pozwalają zachować pozytywny wizerunek,
  • są czynnikiem, który sprzyja rozładowaniu negatywnych emocji, które często niekorzystnie wpływają na obraz drugiej osoby i jej potrzeb.