Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokataHonorarium adwokata ustalane jest indywidualnie, w zależności od czasu potrzebnego na zapoznanie się z materiałem, stopnia zawiłości sprawy, a także terminu w jakim ma być wykonana usługa. Dotyczy to zarówno porad, sporządzenia wszelkiego rodzaju pism, jak i prowadzenia spraw sądowych. Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Wynagrodzenie może przybrać formę:       

  • indywidualną – wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie,
  • wynagrodzenie za poradę prawną – 150,00 złotych - 200,00 złotych w zależności od stopnia skomplikowania sprawy lub poświęconego czasu,
  • godzinową – polegającą na ustaleniu stawki za godzinę pracy, w sprawach, w których z góry trudno jest przewidzieć wymagany nakład pracy,
  • wynagrodzenie od poszczególnych czynności – dotyczy to między innymi analizy umowy, zastępstwo na rozprawie, sporządzenie pozwu lub wniosku,
  • ryczałtową – polegająca na określeniu z góry comiesięcznego wynagrodzenia.