Prawo oświatowe

Złota wagaAdwokat Katarzyna Kowalczyk udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa oświatowego i ustawy o szkolnictwie wyższej zarówno nauczycielom (w tym akademickim), jak również placówkom oświatowym czy organom prowadzącym.

Najczęstszym rodzajem spraw, z którymi spotyka się Kancelaria w swojej praktyce dotyczy: nawiązania stosunku pracy na podstawie Karty Nauczyciela, wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, a w tym stan nieczynny, odprawa, ograniczenie zatrudnienia etc. Kancelaria zajmuje się także reprezentowaniem Klientów w sprawach dotyczących postępowań wyjaśniających dyscyplinarnych i dyscyplinarnych. Reprezentuje także doktorantów w sprawach dotyczących odwołania od decyzji odmawiającej nadania stopnia.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa oświatowego na terenie całego kraju.