Adwokat Karolina Kowalczyk

Adwokat Katarzyna Kowalczyk

Adwokat Katarzyna Kowalczyk wpisana jest na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską pisała pod patronem prof. K. Zgryzka pt. "Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym". W okresie studiów pełniła funkcję asystenta sędziego w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. W czasie odbywania aplikacji adwokackiej odbyła praktyki zawodowe w sądach powszechnych i prokuraturze. W trakcie aplikacji adwokackiej współpracowała z wieloma różnymi kancelariami z terenu całej Polski co pozwoliło jej zapoznać się z wieloma różnymi sprawami z różnych dziedzin prawa, w szczególności ze sprawami z zakresu odszkodowań, prawa cywilnego i karnego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

Adwokat Katarzyna Kowalczyk od grudnia 2017 roku jest także stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Adwokat Katarzyna Kowalczyk, jako nieliczny adwokat na Śląsku zajmuje się sprawami z zakresu prawa oświatowego i ustawy o szkolnictwie wyższym.    Specjalizuje się  także w sprawach dotyczących kredytów frankowych i prawa pracy. W kręgu jej zainteresowani pozostaje także problemy związane z ochroną praw zwierząt.

W czasie wolnym aktywnie pomaga na rzecz bezdomnych zwierząt. Miłośniczka szwedzkich kryminałów oraz dobrego kina.